(22) 843 40 12

ul. Smoluchowskiego 1, 02-679, Warszawa - Mokotów

Pon. - Pt. 6:30 - 18:00

Edukacja

,,Braków wychowania przedszkolnego nie uzupełni nawet najlepszy uniwersytet”
Jan Paweł II

Przedszkole ,,Anioła Stróża” nie jest zwykłym przedszkolem ani zwykłym żłobkiem.

Tworzymy miejsce, w którym dzieci nie są przedmiotem żadnego programu.

Dogmatem jest dla nas szacunek dla podmiotowości drugiego człowieka – dziecka, które znajdzie się z nami w przedszkolu ,,Anioła Stróża”.

Chcemy być przy dzieciach i wspierać je w odkrywaniu ich własnej drogi, a nie wyznaczać im jakąś według własnych wyobrażeń.

Inspirować, a nie stymulować.

Tworzyć ciekawe środowisko, pokazywać świat, a nie nauczać i nie popędzać.

Wpajać wartości, ale przykładem nie dydaktyką.

Ogólne ramy naszej koncepcji kształcenia i wychowania wyznaczają następujące przesłania:

1.    idea kształcenia opiera się na takich przesłankach, które w centrum stawiają podmiotowość dziecka

Gwarantujemy dziecku poczucie bezpieczeństwa, troskliwą opiekę zarówno fizyczną jak i psychiczną, pielęgnujemy dziecięce talenty, tworzymy taki klimat i atmosferę pracy, która pozwala na radosną i pełną wrażeń intelektualnych, wszechstronną  edukację – edukację przyjazną dziecku.

2.    człowiek jest niepodzielną osobowością

Edukacja winna więc oddziaływać na wszystkie jej sfery – nie może ograniczać się do inspirowania wybranych. W pracy pedagogicznej z dziećmi staramy się  uruchomić takie procesy, które pozwolą na całościowe postrzeganie, ukazanie wzajemnych związków, wystąpienie dodatniego transferu w uczeniu się oraz powiązanie relacji człowieka ze środowiskiem, w którym żyje.

3.    rozwój dokonuje się przede wszystkim w toku własnej aktywności, w szczególności zaś w wyniku działania twórczego, innowacyjnego   

Staramy się by istotą pracy nauczyciela w naszym przedszkolu nie było nauczanie lecz aranżowanie uczenia się tak, by stroną aktywną w procesie dydaktycznym było dziecko. Nauczyciel tylko tę aktywność organizuje, podtrzymuje, ukierunkowuje. Jego zadaniem jest stwarzanie takich warunków i stosowanie takich zabiegów, które wspierają rozwój dziecka.

4.    nieodłączną cechą oddziaływań dydaktycznych jest różnorodność

Powtarzalność jest jedną z ważniejszych barier w rozwoju osobowości. W naszym przedszkolu różnorodność obejmuje zarówno tematykę, zadania, ćwiczenia jak i drogi poznania. Dzięki niej uatrakcyjniamy zajęcia wykorzeniając najgorszą ich zmorę – nudę.

Metody, z których czerpiemy oraz idee, które są nam szczególnie bliskie:

- rodzicielstwo bliskości (Attachment Parenting, AP) – czytaj więcej >>

- porozumienie bez przemocy (Nonviolent Communication, NVC) – czytaj więcej >>

- pedagogika Marii Montessori – czytaj więcej >>

Z ostatniej chwili:
  • 11.12 na godz. 16.00 zajęcia otwarte dla Rodziców (wszystkie grupy) ,,Robimy ozdoby Bożonarodzeniowe" | 18.12 na godz. 15.30 zapraszamy wszystkich Rodziców na Jasełka i Wieczerzę Wigilijną oraz Kiermasz świąteczny. | 21.12 - Teatr Guliwer godz. 9.30 - grupa Żyrafki i Zajączki | 24.12 - przedszkole czynne do godz. 14.00